Stoppen met roken

De Nationale Apotheek is voor stoppen met roken gecontracteerd partner voor de zorgverzekeraars behorende tot de Coöperatie VGZ en Menzis. Hieronder vallen de volgende zorgverzekeringen en zorglabels: Univé, (o.a. Zekur), VGZ (o.a. Bewuzt), IZA VNG, UMC Zorgverzekering, Aevitae VGZ, VGZ voor de Zorg.

Aanmelden Afmelden

Bent u niet bij één van bovengenoemde zorgverzekeringen verzekerd? Ook dan kunt u waarschijnlijk bij ons terecht voor stoppen met roken hulpmiddelen. Lees hier meer.

Stoppen met roken vergoeding 2020

Vanuit de basisverzekering worden de nicotine vervangende middelen of medicijnen voor de behandeling “stoppen met roken” éénmalig per jaar vergoed door uw zorgverzekeraar.

Bestellen

Om uw stoppen met roken medicijnen te bestellen hoeft u slechts 2 dingen te doen:

1. Aanmelden voor het stoppen met roken programma bij De Nationale Apotheek.
2. In geval van receptplichtige medicijnen hebben wij een recept van uw arts nodig.