Welke medicijnen worden vergoed?

De Nationale Apotheek levert standaard de door coöperatie VGZ aangewezen geneesmiddelen wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt.

U komt in aanmerking voor vergoeding mits u:

1. gedragstherapie volgt;
2. het hele stoppen met roken programma doorloopt.

De stoppen met roken hulpmiddelen en medicijnen vallen onder uw verplichte eigen risico.

Nicotine vervangende middelen

Hieronder vindt u de nicotine vervangende middelen. Wilt u een specifiek merk, dan dient u dit expliciet op de aanvraag te vermelden, inclusief een duidelijke reden.

Nicotine Pleisters

Een standaard kuur is 12 weken. De eerste 4 weken gebruikt u pleisters met een sterkte van 21 mg nicotine per 24 uur, vervolgens bouwt u in 2 stappen het nicotine gebruik af via 4 weken 14 mg pleisters en 4 weken 7 mg pleisters. Uw behandelaar kan hiervan afwijken, indien u een zeer zware roker of juist een lichte roker bent.

Nicotine Zuigtabletten

Een standaard kuur is 12 weken. U kunt hier kiezen tussen 2 mg zuigtabletten voor de zware rokers en 1 mg zuigtabletten voor de lichte rokers.

Nicotine Kauwgom

Een standaard kuur is 12 weken. U kunt hier kiezen tussen de 4 mg kauwgom voor de zware rokers en de 2 mg kauwgom voor de lichte rokers.

Receptplichtige medicijnen

Champix

De werkzame stof in Champix is varenicline. Champix is een anti-verslavingsmiddel en wordt gebruikt als ondersteuning bij stoppen met roken. Dit medicijn vermindert of voorkomt de ontwenningsverschijnselen, die optreden na (plotseling) stoppen met roken. Hierdoor wordt niet roken gemakkelijker.

Een standaard kuur is 12 weken.

LET OP: voor dit medicijn hebben wij een recept nodig van uw arts.

Zyban

De werkzame stof in Zyban is bupropion. Zyban is een selectieve remmer van de heropname van catecholaminen (noradrenaline en dopamine). Zyban vermindert de behoefte om te roken en verbetert de stemming.

Een standaard kuur is 9 weken.

LET OP: voor dit medicijn hebben wij een recept nodig van uw arts.

Nortrilen

De werkzame stof in Nortrilen is nortriptyline.
Dit medicijn wordt gebruikt als antidepressivum en als hulpmiddel bij het stoppen met roken.

Een standaard kuur is 12 weken.

LET OP: voor dit medicijn hebben wij een recept nodig van uw arts.