Medicatiebeoordeling bij Nationale Apotheek

Marwa Rasul
Marwa Rasul| ApothekerInfo@nationale-apotheek.nl
Een apotheek voert een medicatiebeoordeling uit om de zorg voor patiënten te optimaliseren.
textintroductionright

Wat is een medicatiebeoordeling?

Een medicatiebeoordeling is een tussentijdse beoordeling van jouw medicatiegebruik die samen met jou, je huisarts en de apotheker wordt gedaan. De apotheker analyseert jouw medicijnen en gaat hierover met jou in gesprek. In overleg met je huisarts kijkt de apotheker naar de mogelijkheden om het behandelplan aan te passen en je medicijngebruik te verbeteren.

De apotheker bekijkt voor welke patiënten het belangrijk is om tussentijdse evaluaties in te plannen en de medicatie te beoordelen.

Welke patiënten worden geselecteerd?

De apotheker bekijkt voor welke patiënten het belangrijk is om tussentijdse evaluaties in te plannen en de medicatie te beoordelen. Je komt in aanmerking voor een medicatiebeoordeling als je 65 jaar of ouder bent en langdurig 5 of meer soorten medicijnen gebruikt (polyfarmacie). Ook bij de onderstaande risicofactoren wordt er gekozen voor een medicatiebeoordeling:  

  • Een verminderde nierfunctie. 

  • Dementie of een andere cognitieve stoornis. 

  • Het wonen in een verzorgingstehuis.  

  • Verhoogd valrisico. 

Onze apotheker Marwa Rasul is gespecialiseerd in het uitvoeren van medicatiebeoordelingen.

Hoe doet Nationale Apotheek de medicatiebeoordeling?

Onze apotheker Marwa Rasul is gespecialiseerd in het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Eén keer per jaar voert zij de medicatiebeoordelingen uit bij een selectie van onze patiënten.

De apotheker beslist met inachtneming van bovenstaande factoren welke patiënten worden uitgenodigd om deel te nemen. Nadat de patiënt toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van de beoordeling, begint de apotheker met het verzamelen van patiëntgegevens voor de analyse. Ook wordt er een persoonlijk gesprek met de patiënt ingepland en vindt overleg met de huisarts plaats. Iedere medicatiebeoordeling verloopt volgens een gestructureerd proces. 

Medicatiebeoordeling stappenplan

Er zijn verschillende stappen die worden doorlopen bij het uitvoeren van een medicatiebeoordeling:

Patiënten selecteren voor de medicatiebeoordeling

Patiënten uitnodigen voor deelname

Patiëntgegevens verzamelen en analyseren

Gesprek tussen apotheker en patiënt

Farmacotherapeutische analyse en behandelplan

Veranderingen bespreken met de patiënt

Follow-up

De medicatiebeoordeling bij Nationale Apotheek wordt uitgevoerd op basis van structurele richtlijnen.

Richtlijnen voor een medicatiebeoordeling

De medicatiebeoordeling bij Nationale Apotheek wordt uitgevoerd op basis van structurele richtlijnen. De KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling bevat aanbevelingen voor de apotheker. Daarnaast kunnen STOP-START-NL criteria worden gebruikt bij de medicatiebeoordeling. Deze criteria beschrijven: 

  • Potentieel ongeschikte geneesmiddel(groep)en bij ouderen (STOP-NL). 

  • Situaties waarbij de start van medicatie kan worden overwogen (START-NL). 

Via de STOP-START-NL criteria kunnen ook betere alternatieve medicijnen worden aangedragen. De huisarts beslist altijd over het aanpassen van het behandelplan van de patiënt. Vervolgens gaat onze apotheker in gesprek met de patiënt over de medicijnen en hoe deze het beste kunnen worden gebruikt.  

textintroductionright

Wie doet de medicatiebeoordeling als je bij meerdere apotheken staat ingeschreven?

Vragen voor de apotheker?

Voor vragen over jouw medicijnen kun je altijd bij ons terecht. We hebben alle tijd en aandacht voor jou via chat, e-mail of telefoon. Bekijk onze ruime openingstijden en neem contact op met ons apothekersteam.

Vragen voor de apotheker?