Receptplichtige medicijnen

Levert De Nationale Apotheek alle medicijnen?

Nee, gezien het karakter van onze dienstverlening zijn wij voor bepaalde categorieën medicijnen niet de meest geschikte keus.

Wat versturen wij niet?

  • Medicijnen die te allen tijden gekoeld moeten worden bewaard en waar wij de juiste bewaarcondities niet kunnen garanderen.
  • Medicijnen die intensieve begeleiding vereisen en waarbij persoonlijk contact noodzakelijk wordt geacht.
  • Medicijnen die te kostbaar zijn om te versturen.
  • Medicijnen die per direct nodig zijn. Gezien het karakter van onze dienstverlening zijn wij niet geschikt voor spoedeisende medicijnen. Wij zullen u dit geval begeleiden in het verkrijgen van deze medicijnen bij een apotheek bij u in de buurt.

Ik ben chronisch patiënt, dat weet u, dan kunt u toch gewoon mijn medicijnen leveren?

Helaas kan dat niet zo maar. Ook al weten wij dat u bepaalde medicijnen altijd gebruikt.

Als apotheek hebben wij voor iedere levering een geldig recept nodig. Wel kunt u uw arts vragen een recept uit te schrijven waarop meerdere herhalingen staan.

Mocht u herhaalrecepten hebben dan vermelden wij dat altijd op de MEDICATIE-OVERDRACHTSKAART achter de hoofdletter H op het etiket met een aantal of einddatum.

Waarom krijg ik een ander geneesmiddel dan op het recept vermeld?

Conform het beleid van uw zorgverzekeraar leveren wij een bepaald merk uit van het medicijn met dezelfde werkzame stof(fen). Alleen wanneer de arts op het recept expliciet aangeeft dat er een medische noodzaak is voor een bepaald merk, zullen wij dat leveren.

Ik wil het merkgeneesmiddel hebben en niet het preferente of merkloze middel.

De richtlijnen hiervoor verschillen per zorgverzekeraar. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar of dit volledig vergoed wordt.

Uiteraard kunnen wij altijd het merkgeneesmiddel leveren. Ook indien de zorgverzekeraar dit niet vergoedt. Wij zullen de medicijnen dan leveren op nota.

Kan ik een recept zelf mailen of faxen?

Helaas is het niet mogelijk om zelf een recept te mailen of te faxen. Hiertoe is alleen uw huisarts bevoegd. Het opsturen van een origineel recept kunt u wel zelf doen. Een origineel recept kunt u opsturen aan De Nationale Apotheek, Postbus 237, 3640 AE Mijdrecht. Voor anticonceptie kunt u wel zelf een recept mailen of faxen.

Levert u ook spoedbestellingen?

Gezien het karakter van onze dienstverlening zijn wij niet geschikt voor spoedeisende medicijnen. Wij zullen u dit geval begeleiden in het verkrijgen van deze medicijnen bij een apotheek bij u in de buurt.

Levert u ook afwijkende verpakkingsgroottes?

Wij leveren alleen hele verpakkingen.

Levert u medicijnen in een mdicijn- of baxterrol?

Ja, wij leveren medicijnen in een medicijn- of baxterrol.