Intellectueel eigendom

De website, inclusief (maar niet beperkt tot) tekst, inhoud, software, video, muziek, geluid, graphics, foto’s, illustraties, artwork, foto’s, namen, logo’s, handelsmerken, servicemerken en andere materie (“de content”), wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en/of andere eigendomsrechten. De content omvat zowel content in eigendom of onder controle van nationale-apotheek.nl en haar deelnemende partners als content in eigendom of onder controle van derden en in licentie bij nationale-apotheek.nl. Op alle afzonderlijke artikelen, rapporten en andere onderdelen van de website kunnen auteursrechten rusten. U stemt ermee in u te houden aan alle toepasselijke auteursrechtelijke wetten en aan alle aanvullende auteursrechtelijke waarschuwingen of beperkingen die zijn opgenomen in de website.

U mag geen van de handelsmerken of handelsnamen van nationale-apotheek.nl gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van nationale-apotheek.nl en haar deelnemende partners, en u erkent dat u geen eigendomsrechten bezit inzake welke van deze namen en merken dan ook.