Bij welke zorgverzekeraars kan De Nationale Apotheek declareren?

De Nationale Apotheek is gecontracteerd partner voor de zorgverzekeraars behorende tot de Coöperatie VGZ.

Hieronder vallen de volgende zorgverzekeringen en zorglabels: Univé, (o.a. Zekur), VGZ (o.a. Bewuzt), IZA VNG, UMC Zorgverzekering, Aevitae VGZ, VGZ voor de Zorg.

Wij zullen de declaratie van de stoppen met roken medicijnen rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Aangezien deze vergoeding vanuit de basisverzekering komt, valt deze onder uw verplichte eigen risico.

Ook als u niet bij één van de labels van Coöperatie VGZ verzekerd bent kunt u gebruik maken van zeer scherpe tarieven van De Nationale Apotheek voor deze “stoppen met roken” medicatie.

Let op, controleer altijd bij uw verzekeraar of er een verplichte apotheek is voor stoppen met roken medicijnen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij CZ en Menzis.