BRONCHICUM EXTRA STERK NATTERMAN 100ML

6.80

Verpakkingsgrootte: 100 ml

Artikelnummer: 14733188

Op voorraad

Bronchicum Extra Sterk behoort tot de groep van de hoestonder-drukkende geneesmiddelen en kan worden toegepast bij verlichting van hoestklachten.

De aanbevolen dosering is bij volwassenen: 20 ml per keer, maximaal 4 maal per dag.
Kinderen jonger dan 12 jaar: Natterman Bronchicum Extra Sterk is gecontra-indiceerd voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Kinderen in de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar: 20 ml per keer, maximaal 4 maal per dag.
Niet gebruiken bij
• Voor kinderen jonger dan 12 jaar.
• U weet dat u codeïne heel snel omzet in morfine.
• U geeft borstvoeding.
• Wanneer u gevoelig bent gebleken voor één van de bestanddelen van dit middel.
• Wanneer u een verminderde ademhalingsreserve heeft. Dit kunt u herkennen aan bijvoorbeeld het aanvalsgewijs optreden van benauwdheid door kramp van
de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen, vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (asthma (bronchiale)) of wanneer u
een longaandoening als gevolg van verlies van elasticiteit van het longweefsel heeft gepaard gaande met (ernstige) kortademigheid (emfyseem).
• Wanneer uw lever niet goed functioneert.
• Wanneer u een beschadiging of letsel heeft aan uw schedel (intercraniale laesie)

Het werkzame bestanddeel is codeïnefosfaat.
5 ml bevat 1,95 mg codeïne (hydraat)

• Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumbenzoaat; 5 ml bevat 1,4 g honing,
1,35 g saccharose, 0,7 g glucose.