15-06-2022

Dit betaal je voor je medicijn

Voorgeschreven medicijnen worden meestal vergoed vanuit je basisverzekering. Soms moet je via je zorgverzekeraar een eigen bijdrage betalen voor je medicijn. Het kan ook zijn dat je zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. Als jouw medicijn vergoed wordt, telt dat mee voor je verplichte eigen risico. Totdat je eigen risico op is, betaal je het bedrag dus zelf.

Apotheek | Kosten en vergoeding

Wat betekent vergoeding van medicijnen?

Op www.medicijnkosten.nl zie je of jouw medicijn is opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Alleen deze geneesmiddelen worden vergoed vanuit je basisverzekering. Je ziet ook of je voor jouw medicijn moet bijbetalen en of er een alternatief is dat volledig wordt vergoed.


Wanneer betaal je een eigen bijdrage voor medicijnen?

De overheid heeft een maximale vergoeding uit de basisverzekering vastgesteld. Is de prijs van jouw medicijn hoger dan de vergoeding, dan moet je via je zorgverzekeraar bijbetalen. Dit is de eigen bijdrage. In 2022 betaal je maximaal € 250 per persoon per jaar. Hiervoor kun je je bij sommige verzekeraars aanvullend verzekeren. Voor een klein aantal medicijnen, wil de fabrikant het bijbetalingsbedrag aan je terug te betalen. Als dat voor jouw medicijn geldt, informeren we je daarover. Kijk voor de actuele lijst geneesmiddelen op www.terugbetaalregeling.nl.

Lees meer over

Wanneer betaal je eigen risico voor medicijnen?

Je hebt een eigen risico voor de meeste zorg, hulpmiddelen en medicijnen. Dat betekent dat je een deel van de kosten zelf betaalt totdat je eigen risico op is. Pas daarna vergoed je zorgverzekeraar alle kosten. Het verplicht eigen risico is € 385 per jaar. Je kunt het vrijwillig eigen risico ophogen tot maximaal € 885 per jaar.

Een rekenvoorbeeld maakt het concreet

Stel, jouw medicijn kost € 900 per jaar. Omdat er goedkopere alternatieven beschikbaar zijn, geldt er een maximale vergoeding van € 400. De kosten tot € 400 zijn dan verzekerd in het basispakket. Die kosten tellen dus voor het eigen risico. Je betaalt daarom € 385 euro eigen risico, tenzij je daar al (een deel) van hebt opgemaakt. Voor dit medicijn geldt ook een eigen bijdrage, die je via je zorgverzekeraar betaalt. In principe is deze € 900 - € 400 = € 500. Jouw maximale eigen bijdrage is € 250. In totaal betaal je dus € 385 + € 250 = € 635 zelf. Jouw zorgverzekeraar vergoed het resterende bedrag (€ 900 - € 635 = € 265).