Welke producten worden vergoed?

Welke producten worden vergoed?

De Nationale Apotheek levert standaard de door coöperatie VGZ UA aangewezen geneesmiddelen wanneer u voor vergoeding in aanmerking komt.

De door VGZ voorgeschreven middelen voor Nicotine vervangende medicatie betreffen:


Nicotine Pleisters

De standaard behandeling hiervan bestaat uit een kuur van 12 weken. De eerste 4 weken gebruikt u pleisters met een sterkte van 21 mg nicotine per 24 uur, vervolgens bouwt u in 2 stappen het nicotine gebruik af via 4 weken 14 mg pleisters en 4 weken 7 mg pleisters. Uw behandelaar hiervan afwijken, indien u een zeer zware roker of juist een lichte roker bent.

Nicotinell Zuigtabletten
Nicotine Zuigtabletten

De standaard behandeling hiervan bestaat uit een kuur van 10 weken.

U kunt hier kiezen tussen 2 mg tabletten voor de zwaardere rokers en 1 mg tabletten voor de lichtere rokers en de afbouw fase.

Nicotinell KauwgomNicotine Kauwgom

Ook hier bestaat een standaard behandeling uit 10 weken. U kunt hier kiezen tussen de 4 mg variant voor de zwaardere rokers en de 2 mg variant voor de lichtere rokers en de afbouw fase.

Wilt u een ander merk, dan dient u dit expliciet op de aanvraag te vermelden, inclusief de reden. De op het aanvraag formulier vermelde prijzen gelden enkel voor deze preferente middelen.

De door VGZ vergoedde receptplichtige  medicatie betreffen:

CHampixChampix

De werkzame stof in Champix is Varenicline. Champix is een anti verslavingsmiddel en wordt gebruikt als ondersteuning bij Stoppen met Roken.

Dit medicijn vermindert of voorkomt de ontwenningsverschijnselen, die optreden na (plotseling) stoppen met roken. Hierdoor wordt niet roken gemakkelijker. De standaard dosering is 2 pillen per dag

Een standaard kuur bedraagt 12 weken. Het recept van de arts is hierin leidend.

LET OP: voor dit medicijn bent u verplicht om een recept aan te leveren. Wij mogen u pas leveren, nadat wij uw doktersrecept hebben ontvangen.

ZybanZyban

Hulpmiddel bij stoppen met roken: de behandeling starten terwijl de patiënt nog rookt en een streefdatum vaststellen om te stoppen met roken, bij voorkeur in de tweede behandelweek. De behandeling kan worden gecombineerd met nicotinepleisters.
De werkzame stof in Zyban is Bupropion. Bupropion is een selectieve remmer van de heropname van catecholaminen (noradrenaline en dopamine). Het werkingsmechanisme bij depressie en bij het stoppen met roken is onbekend.

Een standaard kuur bedraagt 12 weken. Het recept van de arts is hierin leidend.

LET OP: voor dit medicijn bent u verplicht om een recept aan te leveren. Wij mogen u pas leveren, nadat wij uw doktersrecept hebben ontvangen.

NotrilenNortrilen

De werkzame stof in Nortrilen is Nortriptyline.

NOTE: Gezien de vele bijwerkingen en interacties wordt dit product  slechts sporadisch ingezet als hulpmiddel bij Stoppen met Roken.

Deze medicatie wordt gebruikt als anti depresivum bij  depressies, vooral die met vitale kenmerken waarbij remming een belangrijke rol speelt en als hulpmiddel bij het stoppen met roken.

Een standaard kuur bedraagt 12 weken. Het recept van de arts is hierin leidend.

LET OP: voor dit medicijn bent u verplicht om een recept aan te leveren. Wij mogen u pas leveren, nadat wij uw doktersrecept hebben ontvangen.