Wanneer wordt de behandeling vergoed?

Wanneer wordt de behandeling vergoed?

Om voor vergoeding van uw medicatie in aanmerking te komen, moet de behandeling aan een paar voorwaarden voldoen.

De behandeling zelf bestaat uit een combinatie van medicijnen, coaching, en begeleiding. De behandeling start met een intake gesprek met een door uw verzekeraar gecontracteerde behandelaar. 

Indien dit de eerste poging tot stoppen is en u heeft als ondersteuning hierbij medicatie nodig, dan wordt volgens de CBO richtlijn Behandeling tabaksverslaving begonnen met nicotine vervangende medicijnen, zoals nicotine pleisters, nicotine zuigtabletten of Nicotine Kauwgom.

Blijkt deze nicotine vervangende medicatie niet afdoende, of heeft al eerder een stopping met deze medicatie gedaan, dan kan uw behandelaar ook besluiten tot het voorschrijven van UR (uitsluitend op doktersrecept verkrijgbare) medicatie, zoals Champix of Zyban.

De medicijnen worden u exclusief geleverd via Nationale-Apotheek.nl

Uw behandelaar zal, samen met u, een intake-formulier invullen en deze naar de Nationale Apotheek faxen. Indien er een recept van uw huisarts noodzakelijk is, zal uw behandelaar met u overleggen hoe deze bij ons komt.