Wat kost een medicijn?

Wat kost een medicijn?

Wat kost een medicijnWat betaal ik voor mijn medicijnen?

De kosten van medicijnen wordt al jaren bepaald door enerzijds de inkoopprijs van het medicijn zelf en anderzijds een bepaalde vergoeding voor de diensten van de apotheek, bovenop die inkoopprijs.

U betaalt de apotheek voor de dienstverlening. Onder dienstverlening vallen o.a.: controle of het geneesmiddel in de juiste sterkte en dosering is voorgeschreven, of u andere medicijnen gebruikt die een wisselwerking met het nieuwe medicijn kunnen hebben, ter hand stellen (verstrekken) van het geneesmiddel, controle over het aflever moment van de medicatie, indien u reeds eerder deze medicatie heeft gehad en uitleg geven over het gebruik van het middel. In spreektaal wordt de vergoeding voor de dienstverlening ook wel het aflever-tarief genoemd.

Tot 31-12-2011 werden de prijzen en opslagen die een apotheek mag rekenen, landelijk vastgesteld. Hierdoor betaalde u evenveel in elke apotheek voor uw medicijnen. Veelal werden deze kosten voor u rechtstreeks bij  uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Vrije tarieven in 2012

In 2012 zijn er een aantal nieuwe prestaties gedefinieerd, waar de apotheek toeslagen voor deze dienstverlening mag rekenen. Daarbij is een richtbedrag voor deze tarieven afgegeven.

Elke apotheek is sinds 1-1-2012 echter vrij om zelf de prijzen van deze prestaties naar eigen believen in te vullen. Zowel omhoog als omlaag.

De prijzen van uw medicijnen kunnen dus sinds 1-1-2012, per apotheek verschillen. .

Afwijkende afspraken per verzekeraar.

De verzekeraars maken verder sinds 1-1-2012 individueel afspraken met de verschillende apotheken. Zowel op prijsgebied van de medicijnen zelf, als de in rekening gebrachte toeslagen voor de prestaties.  Ook hier kunnen afspraken gemaakt worden waarbij zowel naar boven als naar beneden van de geadviseerde prijzen wordt afgeweken.

Wanneer een apotheek een afspraak met een verzekeraar heeft, zullen alle declaraties bij die verzekeraar op basis van deze afspraken gedaan worden. Deze kunnen dus afwijken van de prijzen die de apotheek in de apotheek zelf hanteert.

Wanneer een apotheek geen contract tekent met een verzekeraar, zal deze niet voor u kunnen declareren. En rekent hij de prijzen conform de prijslijst in de apotheek. U zult in die gevallen zelf meestal niet de totale kosten kunnen declareren bij uw verzekeraar, daar deze zich bij de declaraties aan haar eigen regels houdt.

Of er afspraken tussen uw verzekeraar en een bepaalde apotheek gemaakt zijn, kunt u op de site van uw verzekeraar lezen. Tevens kunnen zij u inlichten over hun vergoedingen beleid, indien uw apotheek geen afspraken met hun gemaakt heeft.

Wilt u meer weten over de prijsopbouw en de specifieke afspraken die De Nationale Apotheek met de diverse verzekeraars gemaakt heeft, kijk dan bij de prijslijst van De Nationale Apotheek en bij de veelgestelde vragen. Daar wordt alles uitgebreid behandeld.