Wat kosten medicijnen

Wat kosten medicijnen

Wat betaalde ik voor 2012 in de apotheek voor mijn medicijnen?

De prijs die u betaalde voor een met recept voorgeschreven geneesmiddel, bestond uit:

 • een vergoeding voor de dienstverlening en
 • een vergoeding voor de inkoopkosten van het geneesmiddel

Vergoeding voor de dienstverlening

U betaalt de apotheek voor de dienstverlening. Onder dienstverlening vallen o.a.: controle of het geneesmiddel in de juiste sterkte en dosering is voorgeschreven, of u andere medicijnen gebruikt die een wisselwerking met het nieuwe medicijn kunnen hebben, ter hand stellen (verstrekken) van het geneesmiddel, controle over het aflever moment van de medicatie, indien u reeds eerder deze medicatie heeft gehad en uitleg geven over het gebruik van het middel. In spreektaal wordt de vergoeding voor de dienstverlening ook wel het aflever-tarief genoemd.

Er zijn verschillende vergoedingen en toeslagen, afhankelijk van de handelingen die de apotheek moet verrichten en het moment van aflevering.

Het aflever-tarief in 2011 bedroeg (excl. BTW):

 • € 5,74 voor een standaard aflevering;
 • € 3,16 voor het afleveren van verpakkingen in een week dosering.

Daarboven mocht de apotheek toeslagen in rekening brengen:

 • € 5,74 wanneer het geneesmiddel voor de eerste keer wordt voorgeschreven;
 • € 11,48 wanneer het geneesmiddel 's avonds of op een zon- of feestdag wordt afgeleverd;
 • € 11,48 wanneer sprake is van een eenvoudige eigen bereiding (= magistrale bereiding) door de apotheker;
 • € 86,12 wanneer het gaat om een complexe eigen bereiding (= magistrale bereiding) door de apotheker.

Alle hierboven genoemde tarieven golden vanaf 1 januari 2011 en zijn maximumtarieven. Uw apotheek kan dus minder in rekening brengen. De bedragen zijn exclusief BTW. De belastingdienst stelt hiervoor een BTW-percentage vast.
 
Vergoeding voor de inkoopkosten

De apotheek mag voor receptgeneesmiddelen maximaal de landelijk geldende bruto inkoopprijs minus een door de overheid vastgestelde korting in rekening brengen. Deze zogeheten clawback korting is het bedrag dat de overheid afroomt van de marges van apothekers op de inkoopprijs voor geneesmiddelen. De korting bedraagt 6,82% en ten hoogste € 6,80 per voorschrift.
 
Afspraken tussen zorgverzekeraar en apotheek

Uw zorgverzekeraar en uw apotheek kunnen afspraken hebben gemaakt over de tarieven. Lees hierover meer bij 'Wat kunnen zorgverzekeraar en apotheek afspreken?'
 
Meer informatie

De kosten van geneesmiddelen kunt u vinden op http://www.medicijnkosten.nl. Hier vindt u ook wat uw zorgverzekeraar vergoedt. Daarbij is geen rekening gehouden met een eigen risico.

Wat is er verandert in 2012 met betrekking tot de prijzen van geneesmiddelen?

Tot 31-12-2011 werden de prijzen en opslagen die een apotheek mag rekenen, landelijk vastgesteld.

In 2012 zijn er een aantal nieuwe prestaties gedefinieerd, waar de apotheek toeslagen voor deze dienstverlening mag rekenen. Daarbij is een richtbedrag voor deze tarieven afgegeven. Elke apotheek is sinds 1-1-2012 echter vrij om zelf de prijzen van deze prestaties naar eigen believen in te vullen. Zowel omhoog als omlaag.

De prijzen van uw medicijnen kunnen dus sinds 1-1-2012, per apotheek verschillen.

De verzekeraars maken individueel afspraken met de verschillende apotheken. Zowel op prijsgebied van de medicijnen zelf, als de in rekening gebrachte toeslagen voor de prestaties. Wanneer een apotheek een afspraak met een verzekeraar heeft, zullen alle declaraties bij die verzekeraar op basis van deze afspraken gedaan worden. Deze kunnen dus afwijken van de prijzen die de apotheek in de apotheek zelf hanteert.

Wanneer een apotheek geen contract tekent met een verzekeraar, zal deze niet voor u kunnen declareren. En rekent hij de prijzen conform de prijslijst in de apotheek. U zult in die gevallen zelf meestal niet de totale kosten kunnen declareren bij uw verzekeraar, daar deze zich bij de declaraties aan haar eigen regels houdt.

Of er afspraken tussen uw verzekeraar en een bepaalde apotheek gemaakt zijn, kunt u op de site van uw verzekeraar lezen. Tevens kunnen zij u inlichten over hun vergoedingen beleid, indien uw apotheek geen afspraken met hun gemaakt heeft.

Voor de prijzen van de medicatie zelf volgen wij de prijzen van het college van zorgverzekeraars, die u kunt vinden bij  http://www.medicijnkosten.nl

 

Wat kunnen zorgverzekeraar en apotheek afspreken?

Uw zorgverzekeraar en uw apotheek kunnen afspraken hebben gemaakt over de tarieven. Het kan dan gaan om lagere tarieven of om hogere tarieven.
 
Lager tarief

Omdat de tarieven voor dienstverlening maximumtarieven zijn, kunnen uw zorgverzekeraar en apotheek zijn overeengekomen dat er een lager tarief in rekening wordt gebracht.
 
Hoger tarief

Het is ook mogelijk dat uw zorgverzekeraar en apotheek onderling een hoger tarief afspreken voor de dienstverlening en/of de inkoopkosten. Dat is alleen toegestaan als ze dat schriftelijk zijn overeengekomen en tot maximaal de door de NZa vastgestelde verhoging.

De verhoogde vergoeding voor de inkoopkosten mag maximaal de bruto inkoopprijs bedragen.

Vanaf 1 januari 2014 gelden de volgende maximaal verhoogde bedragen of toeslagen voor de dienstverlening:

 • € 7,65 voor een standaard aflevering;
 • € 4,21 het afleveren van verpakkingen in een week dosering;
 • € 7,65 toeslag wanneer het geneesmiddel voor de eerste keer wordt voorgeschreven;
 • € 15,31 toeslag wanneer het geneesmiddel 's avonds of op een zon- of feestdag wordt afgeleverd;
 • € 15,31 toeslag wanneer sprake is van een eenvoudige eigen bereiding door de apotheker;
 •  € 114,82 toeslag wanneer het gaat om een complexe eigen bereiding.
 • Alle bedragen zijn excl. 6% BTW.

 

Hebben Univé (oa. Zekur) en VGZ (o.a. Bewuzt) in 2017 speciale afspraken met De Nationale Apotheek?


Ja, wij hebben voor 2017 diverse afspraken gemaakt. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Wij declareren maar 1 van de verschillende mogelijke prestaties.
 • We hebben een tarief afgesproken van € 5,91 voor een standaard levering.
 • We declareren geen toeslag voor een 1ste uitlevering.
 • Wij declareren geen eerste uitgifte gesprekken en geen andere toeslagen.
 • De gemiddelde opslag (prestatie vergoeding) per recept regel is hiermee aanzienlijk lager dan bij andere apotheken.
 • Wanneer wij preferente middelen leveren, dan wordt dit niet ten laste van uw verplichte eigen risico gebracht.

Verder hebben wij een aantal speciale programma's met VGZ en Univé lopen:

 • Wanneer u wilt stoppen met roken, leveren wij de medicatie aanzienlijk goedkoper dan de standaard prijzen.
 • Wanneer u anticonceptie via de PilExpress van Nationale Apotheek bestelt, bent u aanzienlijk goedkoper uit.
 • Wanneer u anticonceptie via de PilExpress bestelt, heeft u het gemak van jaarleveringen die bij u thuis afgeleverd worden.
 • Wanneer u anticonceptie via de PilExpress van Nationale Apotheek bestelt, declareren wij een eventuele eigen bijdrage bij uw verzekeraar.
 • Wanneer u een jong pakket van VGZ of van Univé heeft, kunt u exclusief bij de Nationale Apotheek uw vergoede condoompakket bestellen. Wij declareren dit voor u bij de verzekeraar.

 

Wat vergoed mijn zorgverzekeraar?


De vergoeding door uw zorgverzekeraar van geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis (dat is extramuraal) worden verstrekt, is geregeld in het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS). In het GVS zijn geneesmiddelen onderverdeeld in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Voor een groep wordt een vergoedingslimiet vastgesteld. Als de prijs van een geneesmiddel uit de groep boven de vergoedingslimiet uitkomt, moet u het verschil bijbetalen. Deze eigen bijdrage wordt de GVS-bijdrage (in de volksmond de Eigen Bijdrage) genoemd.

Als uw zorgverzekeraar geen verdere beperkingen stelt, heeft u recht op vergoeding (tot de limiet) van alle geneesmiddelen uit een groep. Een zorgverzekeraar kan echter ook een voorkeursbeleid voor geneesmiddelen hanteren. Extramuraal verstrekte geneesmiddelen die niet het GVS zijn opgenomen, worden niet vergoed uit de basisverzekering.


Waar kan ik de prijs van mijn medicijn vinden?


Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft een themasite over medicijnkosten, http://www.medicijnkosten.nl

Op deze themasite vindt u informatie over de actuele kosten van geneesmiddelen. U kunt zien of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen, welke kosten meetellen voor uw eigen risico, hoeveel u eventueel zelf moet betalen en of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.


Wat hebben mijn verzekeraar en De Nationale Apotheek in 2017 voor anticonceptie via de PilExpress.nl afgesproken.Nationale Apotheek heeft met diverse verzekeraars, waaronder Bewuzt van VGZ en Zekur van Univé afspraken gemaakt voor de PilExpress.

De afspraken die wij voor 2017 gemaakt hebben zijn:

 • Indien mogelijk, leveren we de anticonceptie voor 1 jaar tegelijk.
 • Wij leveren standaard de door de verzekeraar aangewezen preferente geneesmiddelen.
 • Preferente middelen worden niet ten laste van uw verplichte eigen risico gebracht.
 • Wij rekenen de extra toeslag voor een 1ste uitlevering bij de PilExpress niet.
 • Wij hebben een vast uitlever-tarief afgesproken van € 5,91. En declareren geen extra toeslagen of 1ste uitgifte gesprekken.
 • Wij declareren, indien u recht op vergoeding heeft, een eventuele Eigen Bijdrage bij uw verzekeraar.


Deze afspraken leveren een duidelijk financieel voordeel voor u en de verzekeraar. En voor u tevens het gemak dat u maar 1 keer per jaar de anticonceptie hoeft te bestellen. Waarbij deze dan ook nog via de brievenbus bij u thuis geleverd worden.