Veiligheid

Veiligheid

Voldoet De Nationale Apotheek aan alle wettelijke eisen?

Ja, Nationale-Apotheek.nl voldoet aan alle aan de Farmacie opgelegde wet- en regelgeving. Inclusief de daarin voorgeschreven algemene voorwaarden en vastgestelde manieren van geschillenbeslechting. Deze wet- en regelgeving wordt door het ministerie van Volksgezondheid (met als uitvoerend orgaan de Inspectie voor de Gezondheidszorg) en het KNMP (de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Farmacie) opgesteld.

 

Zijn de medicijnen die ik krijg legaal?

Ja, de medicijnen worden geleverd door De Nationale Apotheek. Wij zijn gebonden aan dezelfde wetgeving op dit gebied als alle andere Nederlandse Apotheken. En vallen onder de inspectie van volksgezondheid.
Wij kopen onze medicijnen net als alle andere apotheken in Nederland in bij de officiele groothandel. Enkel officieel in Nederland geregistreerde medicijnen worden door ons geleverd.

 

Is betalen via Nationale-Apotheek.nl veilig?

Ja, Nationale-Apotheek.nl gebruikt iDeal, het internetbetaalsysteem van o.a. de RABO bank.

 

Hoe regelen jullie de medicatiebewaking?

Bij uw inschrijving vragen wij naar uw medicatiehistorie. Deze informatie wordt opgeslagen in ons beveiligde Apothekers Informatie Systeem, zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. Verandert er tussentijds iets, dan kunt u dat via uw profiel aan ons doorgeven. Tevens vragen wij u toestemming om, indien noodzakelijk, gegevens op te mogen vragen bij andere door u gebruikte apotheken.
Aan de hand van deze gegevens en de bestelgegevens van eerder geplaatste orders wordt geverifieerd of de gevraagde medicatie eventueel schadelijke bijwerkingen voor u heeft of dat de verschillende medicaties elkaar nadelig beïnvloeden in hun werking.

 

Kan ik ook nog veilig bij mijn traditionele apotheek bestellen?

Net zoals u de keuzevrijheid heeft om uw medicatie bij ons te bestellen, kunt u dit ook doen bij een andere apotheek. Al naar gelang hetgeen voor u het beste uitkomt.
Iedere apotheek zal bij een bestelling willen checken of deze medicatie geen interacties of vervelende bijwerkingen geeft voor u. Dit is wat wij de medicatiebewaking noemen.

Indien u daartoe toestemming hebt gegeven, kan een andere zorgverlener de hiertoe benodigde informatie uit het landelijk dekkend Medicatie Dossier halen. Heeft u die toestemming niet gegeven dan zijn zij dus afhankelijk van de informatie die u hun hierover verstrekt.
Wij adviseren u in dat geval de betrokken apotheek zo volledig mogelijk te informeren. 

Bij elke levering van receptplichtige medicijnen krijgt u van ons een medicatie-overdracht-kaart meegeleverd, waar exact op staat welke medicatie wij u in die bestelling leveren. Hierop staat de informatie die een andere apotheek van u nodig heeft.