Receptplichtige medicijnen

Receptplichtige medicijnen

Levert Nationale Apotheek alle receptgeneesmiddelen uit?

Bezorging geschiedt te allen tijde onder verantwoording van de beherend apotheker. Hij/zij heeft het recht om naar eigen inzicht af te zien van bezorging van geneesmiddelen via de post. Redenen voor het niet versturen van geneesmiddelen zijn:

  1. De producten zijn koelproducten of de kwaliteit is sterk afhankelijk van temperatuursschommelingen. Per post versturen brengt de kwaliteit in het geding.
  2. De producten vallen onder de categorie opiaten. Het is wettelijk niet toegestaan opiaten per post te versturen.
  3. De producten vereisen intensieve begeleiding, waarbij gezichtscontact noodzakelijk wordt geacht.(inhalatoren, injecties etc.)
  4. De producten zijn te kostbaar om te versturen.
  5. De medicijnen zijn per direct nodig. Gezien het karakter van onze dienstverlening zijn wij niet geschikt voor spoedeisende medicatie. Wij zullen in dit geval de klant begeleiden in het verkrijgen van deze medicatie bij een lokale apotheek.

 

Wanneer heeft u een doktors voorschrift nodig

Wij hebben voor elk receptplichtig medicijn een geldig recept nodig. Indien u over een geldig recept beschikt, kunt u dit gefrankeerd opsturen naar:

De Nationale Apotheek
Postbus 237
3640 AE MIJDRECHT

Wij sturen u de bestelling toe, nadat het recept ontvangen en gecheckt is.
Eenvoudiger en sneller is het wanneer uw arts het recept rechtstreeks aan ons stuurt. Uw arts heeft diverse mogelijkheden om het recept aan ons te sturen. Het handigst is het wanneer hij/zij dit gewoon elektronisch doet. Dit kan via Ezorg of via Zorgmail. Uw arts is aan 1 van deze zorg-netwerken verbonden en kan via dit netwerk eenvoudig, veilig en efficiënt een recept naar ons sturen.

Uw arts mag het recept ook via fax aan ons toesturen. Wanneer u dit zelf per fax doet is het recept niet rechtsgeldig, maar wanneer de arts dat doet, wel.

Belangrijke adresgegevens hiervoor zijn:
Ons Ezorg adres:     02010518rcp@caresoft.ezorg.nl
Ons Zorgmail adres is:     500036345@lms.lifeline.nl
Onze AGB code is:     02010518

 

Ik ben chronisch patiënt, dat weet u, dan kunt u toch gewoon mijn medicijnen leveren?

Helaas kan dat niet zo maar. Ook al weten wij dat u bepaalde medicijnen altijd gebruikt.
Als apotheek hebben wij voor iedere levering een geldig recept nodig. Zo is dat nu eenmaal geregeld in de medicijnwet. Dat hebben wij niet bedacht, maar het ministerie van VWS en de inspectie.
Wel kunt u uw arts vragen om een recept uit te schrijven waar meerdere herhalingen (iteraties) op staan. In dat geval kunnen wij u op basis van dat éne recept meerdere malen uw medicatie leveren.

 

Waarom krijg ik een ander geneesmiddel dan op het recept vermeld?

Het medicijn wat wij u geleverd hebben bevat dezelfde werkzame stof. Conform het preferentiebeleid van uw verzekeraar zijn wij verplicht de merkmedicijnen te substitueren door dit generieke product. Volgens de medische autoriteiten heeft dit dezelfde heilzame werking, anders zou een verzekeraar ons dit niet mogen opleggen.
Verzekeraars hebben hier een zeer stringent beleid in, waar alle apotheken zich aan hebben te conformeren.
Enkel wanneer de arts op het recept expliciet aangeeft dat er een medische noodzaak is om het merkgeneesmiddel te leveren, mogen wij dat. Indien dat in uw geval niet op het recept staat, mogen wij dat dus niet.

 

Ik wil het merkgeneesmiddel hebben en niet het preferente middel.

De richtlijnen voor vergoedingen voor deze medicatie zijn door de verzekeraars aangescherpt. Tegenwoordig wordt Specialité alleen nog standaard vergoed wanneer de arts er een speciale code bijzet. Tenminste dan kunnen wij het voor u bij de verzekeraar declareren.
 
Als die code er niet staat, moeten wij als apotheek een vervangend middel leveren. Ook al weten wij dat u in het verleden wel het Merk product heeft gehad.

Elke keer dat uw arts een recept uitschrijft moet die code erop gezet worden. Anders zijn wij genoodzaakt het generieke middel te leveren.

Uiteraard kunnen wij indien u dat zelf wenst, alsnog het merkgeneesmiddel leveren. Ook indien de arts hier geen medische noodzaak voor ziet. Echter in dat geval kunnen wij de medicijnen niet voor u bij de verzekeraar declareren en sturen wij u de rekening voor de medicatie levering. Deze dient u vervolgens aan ons te betalen.

 

Kan ik een recept zelf mailen of faxen?

Helaas is het niet mogelijk om zelf een recept te mailen of te faxen. Hiertoe is alleen uw huisarts bevoegd.
Het opsturen van een orgineel recept kunt u wel zelf doen. Een origineel recept kunt u opsturen aan De Nationale Apotheek, Postbus 237, 3640 AE Mijdrecht.

 

Levert u ook spoedbestellingen?

Onze dienstverlening heeft inherent in zich, dat wij niet dezelfde dag kunnen leveren. Wanneer u dus acuut medicatie nodig heeft, zijn wij niet de meest geschikte keus. In dat geval kunt u beter bij een andere, lokale, apotheek of de dichts bijzijnde politheek in het ziekenhuis terecht.

 

Levert u ook afwijkende verpakkingsgroottes of baxtering?

Nee, wij leveren geen baxtering (pillen op rol of in dagverpakking) en geen aangebroken verpakkingen. Onze apotheek is niet ingericht op baxtering. 

Wij leveren enkel standaard verpakkingen. Dit omdat het aanbreken van verpakkingen en het ompakken daarvan allerlei extra kosten met zich meebrengt m.b.t. opnieuw verpakken, hychiënische eisen, restanten die overblijven en de wettelijke voorschriften dat elke verpakking een eigen bijsluiter moet hebben. Door deze extra handling en kosten zouden de prijs die u moet betalen voor een aangebroken (kleinere) verpakking groter worden dan de kosten van de standaard verpakking. Vandaar dat wij enkel standaard verpakkingen leveren.