Mijn huisarts ligt dwars

Ik wil het recept wel naar de Nationale Apotheek sturen, maar mijn huisarts niet.

U heeft in Nederland vrijheid van keuze m.b.t. uw apotheek. U heeft het recht om dit zelf te bepalen. En daar hoort de arts dan aan mee te werken. Dit is wettelijk zo geregeld. Een arts mag niet aan koppelverkoop doen, door u verplicht ergens heen te sturen.

Wij zijn een officiële apotheek, goedgekeurd door de inspectie, en zelfs de minister van VWS heeft zijn goedkeuring voor onze apotheek en ons initiatief (op kamervragen) uitgesproken.

Ook de verzekeraars zijn zeer enthousiast over ons concept en de kwaliteit van onze dienstverlening. Getuige de speciale samenwerkingen als preffered partner die wij hebben met bijvoorbeeld Unive, VGZ, IZA, TRIAS, Menzis en de Take Care Now polis van Zilveren Kruis.

De arts kan ons eenvoudig een recept faxen (0297-760099), of nog eenvoudiger een arts kan elektronisch via zorgmail of ezorg een recept aan ons toesturen.

Wil uw arts toch niet meewerken, dan doet hij iets wat hij eigenlijk niet mag doen van de inspectie en de zorgautoriteiten. Nogmaals u heeft zelf de keuzevrijheid om te bepalen waar u uw medicatie wenst te bestellen.

U kunt uw arts vragen om u het recept op papier mee te geven en vervolgens kunt u dit halen bij de apotheek naar uw keus. Dit is wettelijk zo geregeld. 

U kunt ook aan de arts vragen om 1 recept met meerdere iteraties voor u uit te schrijven (bijvoorbeeld voor 1 jaar) in dat geval kunnen wij u op basis van dat recept meerdere malen leveren.

 

Mijn arts vindt het maar gedoe en lastig voor hem.

Nationale Apotheek is aangesloten bij ZorgMail en bij Ezorg.  Via beide netwerken kan een arts eenvoudig met ons communiceren, Dat biedt voordeel voor huisarts én patiënt. Met één druk op de knop is het recept elektronisch naar Nationale Apotheek verzonden.

Zo werkt uw arts veelal ook met andere apotheken. Het insturen van een recept naar De Nationale Apotheek is voor hem dus niets anders dan hij gewoon is bij de reguliere apotheek.

Wanneer uw arts gebruik maakt van Zorgmail of Ezorg, kunnen wij hem tevens van retourinformatie voorzien in geval u een recept krijgt voorgeschreven door een andere arts. Dit zorgt ervoor dat zijn dossier compleet blijft en is mede in belang voor uw eigen medicatieveiligheid.

Werkt uw arts niet met Ezorg of Zorgmail, dan kan hij het recept eenvoudig naar ons faxen. Hierdoor kunnen wij u snel helpen.

In de download sectie op deze website vindt u een brief die  u kunt gebruiken om aan uw arts te geven met instructies voor hem.

Mijn arts vindt het niet veilig wanneer ik bij de Nationale Apotheek medicijnen bestel.

De Nationale Apotheek is net zo veilig als de apotheek bij u in de buurt.

Wij houden een compleet medicatiedossier van u bij, zowel van de medicijnen die wij u zelf leveren, als de medicijnen die u elders betrekt, inclusief uw contra indicaties en allergieën en voeren alle gebruikelijke controles die een apotheek hoort te doen uit.

Wanneer wij medicijnen aan u leveren, krijgt u van ons een medicatie-overdracht kaart meegezonden, die u kunt gebruiken om andere zorgverleners in te lichten over de medicatie die u bij ons heeft gekregen, zodat zij hun medicatiebewaking ook goed kunnen uitvoeren.

Uw huisarts krijgt, indien hij de receptuur voor u via Zorgmail of Ezorg aan ons toestuurt, van ons retourinformatie over medicatie die u door andere artsen is voorgeschreven.
 
Kijk bij de rubriek veiligheid in de veelgestelde vragen voor meer informatie over dit onderwerp.


Mijn verzekeraar verplicht mij bij Nationale Apotheek te bestellen, maar mijn arts werkt niet mee

Uw verzekeraar is hier zeer alert op. Voor uw naturapolis hebben zij zeer bewust gekozen om met de Nationale Apotheek samen te werken. Mede vanwege de kwaliteit van onze dienstverlening aan u. Dat levert u ook voordelen op.

Het door artsen veelgebruikte argument dat dit een versnippering van uw medicatie dossier oplevert en daardoor de dienstverlening van de lokale apotheek kwalitatief minder maakt, is eenvoudig te pareren. U kiest namelijk juist voor de Nationale Apotheek als primaire apotheek. Wij zijn vanaf nu de apotheek waar uw medicatiedossier volledig up to date wordt gehouden. Tevens zorgen wij ervoor dat u bij iedere levering een medicatie overdracht kaart krijgt, waarmee u uw lokale apotheek exact kan laten zien wat u via ons aan medicijnen gekregen heeft, zodat zij hun medicatiebewaking ook goed kunnen uitvoeren.

Wanneer uw arts ondanks alles toch niet mee wil werken, doet hij iets wat wettelijk gezien niet mag. Uw arts mag namelijk niet aan koppelverkoop doen en eventuele argumenten dat medicijnen betrekken via de Nationale Apotheek minder veilig zou zijn dan bij een lokale apotheek zijn allang achterhaald en weerlegd.

Neemt u in dit geval contact op met uw verzekeraar. Zij zullen u assisteren om uw arts te bewegen, toch mee te gaan werken. Desnoods met een beetje aandrang op juridisch en contractueel gebied.

Ook kunt u eisen het recept op papier mee te krijgen. Vervolgens bent u zelf vrij om dit recept bij de apotheek van uw keuze in te leveren.

In de download sectie op deze website vindt u een brief die  u kunt gebruiken om aan uw arts te geven met het verzoek om mee te werken en instructies hoe het recept het eenvoudigst naar Nationale Apotheek te sturen.

Wat is het faxnummer van de Nationale Apotheek?

0297 760099

Wat is het Ezorgadres van de Nationale Apotheek?

Ons Ezorg adres is: 02010518rcp@caresoft.ezorg.nl
Onze AGB code is: 02010518

Wat is het Zorgmail adres van de Nationale Apotheek?

Ons Zorgmail adres is: 500036345@lms.lifeline.nl
Onze AGB code is: 02010518